Rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszystkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a równocześnie zupełnie niekoniecznych. produkty do lean Najważniejszym zadaniem "szczupłego zarządzania" jest zatem zmniejszenie marnotrawienia zarówno w wymiarze siły roboczej jak i używanych surowców. Wykorzystanie form działania lean management stwarza możliwość uzyskania takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie z reguły ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania oceny, które działania są zbędne dla firmy.